Szakmai beszámoló

a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) 2014. évi közhasznú tevékenységéről

 

A MET elsődleges feladatának tekinti a világban bárhol élő magyar nyelven beszélő egészségügyi szakemberek összefogását. Különös gondot fordít a Kárpát-medencében munkálkodó kollégák szakmai továbbképzésére, s ennek érdekében évente szervez a Kárpát-medence különböző területein tudományos üléseket, melyek témája a magyar nép betegségeinek kutatása, megelőzése, gyógyítása. Fontos az egészségügyi tevékenység összehangolása különböző egészségügyi szisztémában dolgozó szakemberek munkájában, s ezért biztosít keretet és lehetőséget a Kárpát-medence egészségügyi szakembereivel való találkozásra. Rendezvényeire gyakran érkeznek egészségügyben dolgozók a Kárpát-medence magyar lakta területeiről, az Amerikai Egyesült Államokból, ahol az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) fogja össze a magyar nyelven beszélő, egészségügyben működő kollégákat. A MET 4 évente megrendezi a Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók Világtalálkozóját is.

A MET taglétszáma az előző évhez képest nem növekedett. Tagjaink száma Magyarországon és az összes régióban (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Vajdaság, Muravidék, Nyugati régió) csökkent, mára már csak kb. 500 fő, de az aktív, a munkában és rendezvényeken rendszeresen résztvevők száma ettől is kevesebb.

Az elnökség a 2014. évben 3 ülést tartott (Budapesten a MET székhelyén és Tihanyban).

A MET éves közgyűlését május 10-én tartotta budapesti székhelyén, ahol a Társaság alapszabálya módosítására is sor került.

A Fővárosi Törvényszék az alapszabállyal kapcsolatban néhány kifogást tett, melynek a november 29-i rendkívüli közgyűlésen tettünk eleget. Üléseinken rendszeresen részt vesznek a határon túli régiók vezetői és szakemberei.

A MET 2014. évben az anyaországban és a régiókban megtartott konferenciái:

  • Március 21-22., Székelyudvarhely, Erdély: XXI. Családorvosi továbbképző konferencia, 376 orvos és 145 szakdolgozó regisztrált, a résztvevők 9 kreditpontot kaptak. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el. Önkéntes 3 fő.
  • Május 10., Budapest, Magyarország: Éves közgyűlés és alapszabály módosítás. 58 fő volt jelen. Önkéntes 1 fő.
  • Június 6-7., Révkomárom, Felvidék: IV. „Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását” c. tudományos ülés, összesen 7 előadás, 135 regisztrált résztvevő. Önkéntes 3 fő.
  • Augusztus 14-17., Pécs, Magyarország: Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók VIII. Világtalálkozója, 269 regisztrált részvevő (102 határon túlról érkezett és 167 hazai), összesen 71 előadás. Önkéntes 2 fő.
  • Szeptember 26-28., Kolozsvár, Erdély: XXII. Báthory Napok – XXI. Orvostovábbképző konferencia, 143 regisztrált résztvevő, 9 előadás. Önkéntes 5 fő.
  • November 29., Budapest, Magyarország: Rendkívüli alapszabályt módosító közgyűlés. 39 tag volt jelen. Önkéntes 1 fő.

 

A MET Szabadegyeteme III. évfolyama előadásait is megtartottuk a budapesti Szt. Margit Gimnáziumban, változatlanul minden hónap utolsó csütörtökén 17 órai kezdettel. A 2014. év fő témája volt: „ Mit kell tennünk? Gyógyítani! ”

Mind a Szabadegyetem III. évfolyamán, mind a régiókban tartott tudományos rendezvényeken az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a testi-lelki gyógyítás érdekében kifejtett orvosi, gyógyszerészi és betegápolói tapasztalatok szintetizálása és felhasználása került terítékre, a Világtalálkozón ezekből nemzetközi kitekintést is kaphattunk.

2014-ban működésre és a hazai rendezvények megvalósításához összesen 3.914.548,- Ft támogatást kaptunk. Ebből a 2014. évi fő rendezvényünkre – a Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók VIII. Világkongresszusa rendezvényre 2.507.548,- Ft-ot. A Világtalálkozó költségeihez a Pécsi Tudományegyetem is hozzájárult azzal, hogy átvállalta a programfüzet, az előadótermek és technikájuk, az étkezési sátor költségeit.

Tagdíjbevételünk 2014-ben Magyarországon 303.500,- Ft volt, a SZJA 1 %-ából 30.223,- Ft bevételünk keletkezett, melyet teljes egészében közhasznú céljaink megvalósítására fordítottunk.

A MET 2014. évben részvételi költségeik teljes átvállalásával támogatásban részesítette a Világtalálkozó Kárpátaljáról érkezett résztvevőit.

A Magyar Egészségügyi Társaság 2014-ben a civil szervezetek részére kiosztható alapból nem kapott támogatást.

A MET rendezvényein, összejövetelein rendszeresen igénybe veszi önkéntesei segítségét. Az önkéntesek a tagság tagjaiból, ill. azok családtagjaiból tevődnek össze. Minden évben összesen 10-20 fő segíti munkánkat. 2014-ben 15 fő volt segítségünkre.

A Magyar Egészségügyi Társaság tisztségviselői tárgyévben a társaságtól nem vettek fel semmilyen anyagi támogatást vagy juttatást.

A 2014. évi elnöki szakmai beszámolót, egyben a közhasznúsági jelentést a Magyar Egészségügyi Társaság elnöksége 2015. február 28-i ülésén 1.136.000,- Ft mérleg-főösszeggel, 10.810.000,- Ft kiadással és 9.298.000,- Ft bevétellel, valamint -1.512.000,- Ft eredménnyel egyhangúan elfogadta és a MET 2015. május 9-i közgyűlése elé terjeszteni javasolja.

Budapest, 2015. február 28.

Prof. Dr. Kellermayer Miklós s.k.,
elnök

 

Záradék:

A Magyar Egészségügyi Társaság 2015. május 9-i megismételt közgyűlése a 2014. évről szóló mérlegbeszámolót és az előterjesztett közhasznúsági jelentést megismerte és azt 1.136.000,- Ft mérleg-főösszeggel, 10.810.000,- Ft kiadással és 9.298.000,- Ft bevétellel, valamint -1.512.000,- Ft eredménnyel egyhangúan elfogadta.

Budapest, 2015. május 9.

Prof. Dr. Kellermayer Miklós s.k.,
elnök