KÜLDETÉSNYILATKOZAT

 

A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) pártpolitika-mentesen működő közhasznú civil szervezet, mely megalakulása óta /1993/ feladatának tekinti a magyar orvosok, gyógyszerészek, szakdolgozók és az egészségügy bármely területén tevékenykedő szakemberek megszólítását, egymás segítése-, a magyarság egészségi állapotának javítása-, a nemzet fennmaradása érdekében. Felismerve népünk, illetve az emberiség, sőt, az egész élővilág növekvő fenyegetettségét, a MET fokozatosan kiszélesíti működési körét a gyógyítás teljesebbé tétele felé. Missziónkat támogatók bevonásával (pl. gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz gyártók és forgalmazók) a MET kiterjeszti tevékenységét a testi és lelki egészségnevelés, ezen belül a sport és a környezetvédelem területére is.

 

A Társaság kiemelt figyelmet szentel a Kárpát-medence magyarjainak életbiztonságára, a népszaporulat alakulására. Mára ugyanis világossá vált, hogy a legnagyobb baj a gyermekáldás csökkenésében, az egészséges életmód veszélyeztetettségében és a környezetünk kíméletlen pusztításában jelölhető meg. Ezért e nemes küldetés vállalására van szükség, amiben mindenki részt vehet!  Civil fórumunk a jövő nemzedékének sorskérdését állítva középpontba, a testi és lelki egészségért küzdő szakemberek széles táborára számít, keretet és programot biztosítva mindenekelőtt tudatunk helyes formálásához és segítséget nyújtva egy egészséges, nagycsaládhoz hasonlítható, ország javító szakmai-baráti társasági kör megerősítéséhez.

 

A gyakorlatban ezután is rendszeres képzési fórumok, konferenciák, kongresszusok szervezésével elősegítjük a közvetlen kapcsolatteremtést a határokkal elválasztott magyarlakta területek között. Lehetőséget kínálunk a világban folyamatosan szétszóródó, magyarul tudó, magát a nemzethez tartozónak valló, egészségügyben munkálkodók kapcsolatfelvételére, a magyarság jövőjéért felelősséget érzők és tenni akarók összefogására.

 

Budapest, 2011. április 29.