Szakmai beszámoló

a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) 2013. évi tevékenységéről

 

A MET elsődleges feladatának tekinti a világban bárhol élő magyar nyelven beszélő egészségügyi szakemberek összefogását. Különös gondot fordít a Kárpát-medencében munkálkodó kollégák szakmai továbbképzésére, s ennek érdekében évente szervez a Kárpát-medence különböző területein tudományos üléseket, melyek témája a magyar nép betegségeinek kutatása, megelőzése, gyógyítása. Fontos az egészségügyi tevékenység összehangolása különböző egészségügyi szisztémában dolgozó szakemberek munkájában, s ezért biztosít keretet és lehetőséget a Kárpát-medence egészségügyi szakembereivel való találkozásra. Rendezvényeire gyakran érkeznek egészségügyi szakemberek az Amerikai Egyesült Államokból, ahol az Amerikai Magyar Orvosszövetség (HMAA) fogja össze a magyar nyelven beszélő, egészségügyben működő kollégákat. A MET 4 évente megrendezi a Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók Világtalálkozóját is.

A MET taglétszáma elsősorban Felvidéken, Kárpátalján növekedett az előző évekhez képest. Tagjaink száma az összes régióban (Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Partium, Vajdaság, Muravidék, Nyugati régió) változatlanul közel 700 fő, de az aktív, a munkában és rendezvényeken rendszeresen résztvevők száma lényegesen kevesebb.

Az elnökség a 2013. évben 4 ülést tartott (Budapest, Aknaszlatina /Kárpátalja/, Hajdújárás /Vajdaság/, Tihany). A MET éves közgyűlését május 25-én délután tartotta Mosdóson, ahol a Társaság megalakulásának helyszínén tudományos ülés és baráti összejövetel keretében ünnepeltük 20. születésnapunkat. Üléseinken rendszeresen részt vesznek a határon túli régiók vezetői és szakemberei.

A MET 2013. évben az anyaországban és a régiókban megtartott konferenciái:

 • Március 22-23. Székelyudvarhely, Erdély: XX. Családorvosi továbbképző konferencia, 323 orvos és 74 szakdolgozó regisztrált, a résztvevők 12 kreditpontot kaptak. A továbbképző konferencián 16 előadás hangzott el.
 • Április 19-21. Lendva, Muravidék: Tomka Miklós orvoskolléga emlékére tartott 2. tudományos ülés, 91 fő regisztrált összesen, 8 előadás hangzott el.
 • Május 24-26. Mosdós, Magyarország: „20 éves a MET” Jubileumi tudományos ülés és közgyűlés, összesen 5 előadás, 145 tag, 200 regisztrált résztvevő.
 • Június 7-8. Révkomárom, Felvidék: IV.Arányi Napok, „Utazás a koponyám körül” lelki, szellemi és hitéletbeli befolyások az emberi egészségre – témájú tudományos ülés, összesen 6 előadás, 150 regisztrált résztvevő.
 • Szeptember 13-14. Aknaszlatina, Kárpátalja: IV. Dr. Novák Endre Napok, pulmonológia és allergológia témájú tudományos konferencia, összesen 15 előadás, 123. regisztrált résztvevő.
 • Szeptember 27-29. Szilágysomlyó, Partium: XXI. Báthory Napok – XX. Orvostovábbképző konferenciára került sor, ismét színvonalas rendezvény keretében. 107 regisztrált résztvevő, orvosoknak 8 kreditpont, szakdolgozóknak nem volt kreditpont.
 • Október 18-19. Palicsfürdő, Vajdaság: Szenvedélybetegségek témában tartott tudományos ülés, összesen 9 előadás, 181 regisztrált résztvevő.
 • November 13. Kaposvár, Magyarország: Dr. Fodor József tiszteletére és emlékére tudományos ülés, összesen 5 előadás.
 • A MET Szabadegyeteme II. évfolyama előadásait is megtartotta a budapesti Szt. Margit Gimnáziumban, változatlanul minden hónap utolsó csütörtökén 17 órai kezdettel. A 2013. év fő témája: „A bajba jutott emberiség – a halál civilizációja – Az ember, aki elveszítette saját lényegének tudását”.

  Mind a Szabadegyetem II. évfolyamán, mind a régiókban tartott tudományos rendezvényeken az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és a testi-lelki gyógyítás érdekében kifejtett orvosi, gyógyszerészi és betegápolói tapasztalatok szintetizálása és felhasználása került terítékre.

  A májusi „20 éves a MET” jubileumi tudományos ülés és közgyűlés rendezvény megvalósításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma 1.500.000,- Ft támogatásban részesítette a Társaságot, melynek elszámolása az előírásoknak megfelelően 2013. októberében megtörtént. Az elszámolást az EMMI elfogadta és lezárta.

  2013-ban működésre és a hazai rendezvények megvalósításához összesen, a fenti EMMI támogatással együtt, 4.647.240,- Ft támogatást kaptunk támogatási vagy adományozási szerződés megkötésével. Ebből az összegből 50.000,- Ft támogatás már a 2014. évi fő rendezvényünkre – a Magyar Orvosok, Gyógyszerészek és Szakdolgozók VIII. Világkongresszusa rendezvényre – érkezett Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalától.

  Tagdíjbevételünk 2013-ban Magyarországon 334.500,- Ft volt, a SZJA 1 %-ából 59.343,- Ft bevételünk keletkezett, melyet teljes egészében közhasznú céljaink megvalósítására fordítottunk.

  A MET 2013. évben támogatásban részesítette a

 • Búvópatak Alapítványt 150.000,- Ft
 • Ádám Valérián marosvásárhelyi kollégát 40.000,- Ft hazautazási pénz
  adományozásával.
 • A Magyar Egészségügyi Társaság 2013-ban a civil szervezetek részére kiosztható alapból, érvényes pályázata elfogadása ellenére sem kapott támogatást.

  A Magyar Egészségügyi Társaság tisztségviselői vagy tagjai tárgyévben a társaságtól nem vettek fel semmilyen anyagi támogatást vagy juttatást.

  Jelen elnöki szakmai beszámolót, valamint a Felügyelő bizottság részletes beszámolóját a Magyar Egészségügyi Társaság elnöksége 2014. április 11-i ülésén elfogadja és a MET 2014. május 10-i közgyűlése elé terjeszteni javasolja.

  Budapest, 2014. március 30.

  Prof. Dr. Kellermayer Miklós s.k.,
  elnök

  Záradék:

  Az Elnök szakmai beszámolóját, valamint a Felügyelő bizottság részletes pénzügyi beszámolóját s egyben a Magyar Egészségügyi Társaság 2013. évről szóló mérleg beszámolóját a MET 2014. május 10-i közgyűlése elfogadta.

  Prof. Dr. Kellermayer Miklós s.k.,
  elnök