Szakmai beszámoló

a Magyar Egészségügyi Társaság (MET) 2011. évi tevékenységéről

 

A MET elsődleges feladatának tekinti a világban bárhol élő magyar nyelven beszélő egészségügyi szakemberek összefogását. Különös gondot fordít a Kárpát-medencében munkálkodó kollégákra szakmai továbbképzésére, s ennek érdekében évente szervez a Kárpát-medence különböző területein tudományos üléseket, melyek témája a magyar nép betegségeinek kutatása, megelőzése, gyógyítása. Fontos az egészségügyi tevékenység összehangolása a különböző egészségügyi szisztémában dolgozó szakemberek munkájában, s ezért biztosít keretet és lehetőséget a Kárpát-medence egészségügyi vezetőivel való találkozásra.

A MET taglétszáma 2010. évhez képest növekedett, különösen Kárpátalján és Vajdaságban. Tagjaink száma az összes régióban együtt 700 fő. Üléseinken részt vesznek a határon túli régiók szakemberei is.

Az Elnökség 4 munkacsoportot hozott létre: Gyógyászati segédeszköz, fogyatékosság; Sport, ép testben ép lélek; Oktatás-nevelés; Egészség-gazdaság.

Társaságunk Elnöksége állásfoglalásokat juttatott el a sajtó és a döntéshozók felé a Magyar Rezidens Szövetség által kezdeményezett orvosi állások felmondására bíztatás ügyében, amennyiben nem teljesül fizetésemelésük, valamint az egészségtan oktatás bevezetése az óvodától az egyetemig kérdésében. „Egészségtan Mindenkinek” címmel 3 éves szabadegyetemet alapított.

2011-es év fő szakmai témája volt a testi és lelki egészség egységben történő szemléletének terjesztése az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés és gyógyítás érdekében kifejtett munka során Magyarországon valamint Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Vajdaságban és Muravidéken szerzett orvosi, gyógyszerészi és betegápolói tapasztalatok szintetizálása és felhasználása.

A MET 2011-ben megtartott rendezvényei:

 • Január 22. Lendva – Muravidék: Dr. Tomka Miklós emlékülés a Magyar Kultúra Napja alkalmából
 • Március 11-13. Lakitelek: Tisztújító Közgyűlés, Tudományos ülés különböző orvosi témákban 3 előadás és Tisztújító közgyűlés
 • Március 25-26. Székelyudvarhely- Erdély: Családorvosi továbbképzés, 23 előadás
 • Április 7-9. Szatmárnémeti – Erdély: Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) ülése (társrendezvény)
 • Május 20-22. Ungvár – Kárpátalja: Dr. Novák Endre Napok Környezetvédelem c. konferencia, amelyen a kórházépítő doktor emlékének tisztelegve a Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók Társasága és a MET tagjai vettek részt, és egészségügyi témában 11 előadás hangzott el.
 • Június 10-12. Révkomárom – Felvidék: Arányi Napok, A magyarság jelenlegi állapota 5 előadásban és Népbetegségeink, köztük Metabolikus szindróma témában 8 előadás
 • Szeptember 23-25. Szilágysomlyó – Partium: XIX. Báthory Napok és orvostovábbképző konferencia, melyen részt vett Románia egészségügyi minisztere. 8 előadás hangzott el.
 • Október 7-9. Magyarkanizsa – Vajdaság: Gyógyszer-mellékhatások és Cardiovasculáris betegségek témában 16 előadás
 • A jelen közhasznúsági jelentést a MET Elnöksége 2012. március 2-i ülésén elfogadja és a Társaság 2012. április 27-i közgyűlése elé terjeszti jóváhagyásra.

  Budapest, 2012. február 17.

  Prof. Dr. Kellermayer Miklós s.k.,
  elnök

  Záradék:

  E közhasznúsági jelentést a Magyar Egészségügyi Társaság közgyűlése 2011. április 27-i ülésén elfogadta.

  Prof. Dr. Kellermayer Miklós s.k.,
  elnök