K I V O N A T  

 

a Magyar Egészségügyi Társaság
2016. április 30. (szombat) 10.00
Budapesten tartott megismételt közgyűlésének jegyzőkönyvéből

 

4. sz./2016. 04. 30.-i közgyűlési határozat

A Magyar Egészségügyi Társaság 2016. április 30–i megismételt közgyűlése a 2015. évről szóló mérlegbeszámolót és az előterjesztett közhasznúsági jelentést megismerte és azt 980.000,- Ft mérleg-főösszeggel, 3.507.000,- Ft kiadással és 3.313.000,- Ft bevétellel, valamint -194.000,- Ft eredménnyel (48 igen, 0 nem, 0 tartózkodással) egyhangúan elfogadta.

Budapest, 2016. április 30.