Értesítjük a Magyar Egészségügyi Társaság tagságát,
hogy Elnökségünk létrehozta az

EGÉSZSÉGTAN MINDENKINEK

3 éves Szabadegyetemet.

 

Helyszín: Szent Margit Gimnázium Díszterme, Budapest, XI. Villányi út 5-7.

Kezdete: A Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepkörben, 2012. március 29. 17 óra

Mottó:
„Én túllépek e mai kocsmán,
az értelemig és tovább”

József Attila: Ars poetica

EGÉSZSÉGTAN MINDENKINEK

A Magyar Egészségügyi Társaság Szabadegyeteme eszmeisége és célja

Nincs felelősen gondolkodó ember, aki ne látná korunk veszélyeztetettségét, súlyos „bajbajutottságunkat” szűkebb környezetünkben és az egész világban. Elég csupán egy közös pontot említeni, a környezeti katasztrófát, melynek nyilvánvaló jeleit napjainkban észlelhetjük. Nemcsak orvosi szemmel vizsgálva kell megállapítanunk, hogy bizony beteg a társadalom (hamisság, kizsákmányolás, stb.), de a bajok boncolgatásán túl orvosi felelősségünk és kötelességünk a terápia és a prognózis kérdéseire való összpontosítás. Ehhez, elsősorban új szemlélet kialakítására van szükség, mindenekelőtt magunkban, majd ugyanígy, minden egyes emberben, akik a jó megőrzését s a bajok gyógyítását ismerik el legfontosabb közösségmegőrző célként.

Az egészségtan egyetemes szinten való oktatását alapvető feladatként tűzte zászlajára a MET 2011-ben választott új elnöksége. Mi lehet ennél fontosabb, amikor nemzetünk lakossága vészesen öregszik és fogy, a legfejlettebb társadalmakban is égető gazdasági bajok vannak, földgolyónk régóta „megsebzett”, a növekvő számú emberiség élni akar, a fosszilis energiák pedig kiapadóban vannak. A szemléletváltozás, amit sürgetünk, nem nélkülözheti az igaz tudomány és a keresztény hit közös, meggyőző erejének elfogadását. A „modern” tudomány ugyanis gyakran áll a „halál civilizációjának” szolgálatába, amikor a tőkefelhalmozás elsődlegességét szorgalmazza, bíztat a természet leigázására, hamis elméleteket gyárt és hirdet, mindezt rendszerint a profitszerzés és egy szűkebb társadalmi réteg érdekében. S mily gyakran huny szemet a tudományos világ százmilliók éhezése, háborúk és gyilkosságok gerjesztése, milliárdok bajbajutottsága felett!

Van-e megoldás? Az „írástudók árulása” (a hallgatás is az) helyett az értelmiség és mindenki felelősségérzetére hivatkozva kell kimondani, amit eszünk diktál, s ami a szívünket nyomja. Új világrend kialakításában kell gondolkoznunk, amiben a legfontosabb szerep a gyógyításé! Adjon reményt ebben Szent Pál tanítása: „Amikor eluralkodik a legnagyobb baj és bűn, akkor árad ki a Kegyelem, Isten gyógyító szeretete!” Önmagunk gyógyulásának legfőbb feltétele a ránk vonatkozó igazság, személyes létünk lényegének biztos ismerete. Csak olyan, aki egyediségében, személyi voltában felszabadított az isteni törvény automatikus érvénye alól, az tudhatja mi a jó és mi a rossz. Az elmúlt 200 évben hamissá vált tudomány éppen ezt a legfontosabbat, önmagunk lényegének biztos tudását zavarta meg, s ez válhatott okozójává népirtásnak, háborúknak, művi abortusz tobzódásának, beleértve a humán embriókísérletek engedélyezését…

Az „Egészségtan mindenkinek” Szabadegyetem a teljes igazság tanítását célozza meg, az egészségről, a testi-lelki jólétről, az életről, az élővilág létéről, az emberi személy lényegéről, a bajról és a lehetséges gyógyulásról, gyógyításról szól. A Szabadegyetem tanárának lenni a tudomány és az istenhit egymásba kapcsoltságának elfogadását, s ennek bátor hirdetését jelenti. Várjuk a nyitott szívvel érkező hallgatóságot, akikből nemcsak hithű felebarátokat, hanem az elkövetkezendő időszak tanártársait reméljük!

A Magyar Egészségügyi Társaság 3 éves Szabadegyetemének fő témái:

I. év (2012) Egészség – Egészségtan

II. év (2013) A bajba jutott emberiség – “a halál civilizációja” – Az ember, aki elveszítette önnön lényegének biztos tudását.

III. év (2014) Az igazság. A tudomány és istenhit. Az új világrend, a gyógyítás világrendje.

Egy tanévben 8 előadás – megbeszélés van!
Mindig hónap utolsó csütörtökén 17 – 19 óra között a Szent Margit Gimnázium Dísztermében (Budapest, XI. Villányi út 5-7.)
Kivétel a téli (december, január) és a nyári szünet (július, augusztus) hónapok.