1997. szeptember 27-28. Szilágysomlyó, IV. Orvostovábbképző