1994. szeptember 24. Szilágysomlyó, I. Orvostovábbképző